OFF-GRID Sistemler

Off Grid Sistemler Nedir?


PV sistemler güneş ışınımından elektrik enerjisi üreten sistemlerdir.

• Şebeke elektriğinin olmadığı,

• şebeke hattının çekilmesinin zor ya da ekonomik olmadığı veya

• şebeke elektriğinin sık sık kesildiği yerlerde

nispeten düşük güç ve enerji talepli elektrik enerjisi sağlanması için kullanılırlar.

Telekom istasyonları, yerleşime uzak evler, trafik işaretleri, acil durum aydınlatma sistemleri, sokak aydınlatması, sulama sistemleri, klor

dozaj sistemleri vb. gibi adaptasyonlar başlıca kullanım alanlarındandır.

Off-Grid sistemlerin ana bileşenleri :

• güneş panelleri (solar modülde denmektedir, Monokristal, Polykristal ve İnce film teknolojilerinde mevcuttur)

• güneş paneli montaj konstrüksiyonları,

• solar şarj kontrol cihazları, (PWM ve MPPT şarj metotlu)

• aküler, (kurşun-asit ve Li-ion teknolojili)

• invertör, (invertör/şarjör ve solar-invertör/şarjör)

• solar pompa sürücü

• (güneş izleyici, tracker)

Off-Grid PV sistemlerde gün boyunca güneş panellerinin üzerine düşen güneş ışığı, ışınım kuvveti ile orantılı olarak panel

uçlarında doğru akım elektrik enerjisi üretir. Bu enerji solar şarj kontrol cihazı vasıtasıyla akü grubuna depo edilerek gündüz ya da

gece saatlerinde kullanıma hazır tutulur. Sisteme invertör de eklenerek şebeke gerilimi ile çalışan cihazlar beslenir.

Sisteme rüzgâr türbini, şebeke ve /ve ya jeneratör bağlantısı da yapılarak (hibrit sistem) uzun süren kapalı havalar sonucu oluşabilecek

enerji kesintisi olasılığı mininize edilir.

Sistem tasarımında

• günlük talep edilen enerji (kWh)

• kullanım sezonu

• kullanım sezonunda bulunulan coğrafi koordinatlardaki mevcut olan güneş ışınımı

• kullanım sezonunda ortaya çıkan min. ve max. ortam sıcaklıkları

• (uygun – istenen) otonomi süresi

• talep edilen max. anlık güç (kW)

• kurulum yerindeki doğal koşullar (dağ tepesi, deniz kenarı, yüksek rutubet vb.) faktörleri göz önünde bulundurulur.